Kecskerégen - Kecskeméten régen
Kecskerégen - Kecskeméten régen

Szövetség

Preambulum
Magyarország termő talajainak többsége üledékeken képződött, ezért nagyon változatos tulajdonságúak. A sok éves intenzív talajhasználat miatt állapotuk azonban jelentősen leromlott. Talajaink közel felében a termékenység optimális hasznosulását talajhiba gátolja. A művelt területek kémiai leromlása több évszázada ismert probléma, amelynek orvosolására a termelőket támogatásokkal segítették. Mindkét világháború után hazánk területén a talajjavítás jelentős területen kapott támogatást. Ez a lendület a nyolcvanas évek végére megszűnt. Majd véglegesen a támogatás is elmaradt, a talajjavítás szakmailag háttérbe szorult.
A talaj termőképességének helyreállítása azonban olyan hosszú távú nemzeti érdek, amelyet a földtulajdonosok, termelők tudatformálásával és az állami döntéshozók támogatásával lehet megvalósítani.

Gyökeres szemléletváltozás szükséges ahhoz, hogy a talajjavítást ne szűkítsük csupán a többlettermelés eszközévé, hanem a fenntartható mezőgazdaság, a racionális talajhasználat és az agrár-környezetvédelem nélkülözhetetlen elemének tekintsük.

Idézet a Várallyay Györgytől:

„Szemléletváltozások a magyarországi talajjavítás történetében
A fenntartható fejlődés egyik alapeleme Magyarországon a legfontosabb természeti
erőforrásunkat képező talajkészleteink ésszerű hasznosítása, védelme, megóvása, sokoldalú funkcióképességének fenntartása. A mezőgazdasági termelés alapvető célja: megfelelő mennyiségű, jó minőségű termékek előállítása minél kisebb ráfordításokkal és minél hatékonyabban, mégpedig káros környezeti mellékhatások nélkül. Anélkül, hogy kedvezőtlen változások következnének be az adott terület vagy környezetének bioszférájában jelenleg, a közeljövőben, vagy távlatilag. A termelési feladatokat és környezetvédelmi követelményeket összehangoltan érvényesítő ésszerű, hatékony, jövedelmező, szociálisan elfogadható és környezetkímélő fenntartható (mezőgazdasági) fejlődés megvalósítása az állam, a földtulajdonos és a
földhasználó közös érdeke és feladata, amely az egész társadalom részéről megkülönböztetett figyelmet igényel, átgondolt és összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé. (VÁRALLYAY, 1997b; VÁRALLYAY & NÉMETH, 1996).”
Alapszabály
Az Talajjavító Szövetség Alapszabálya meghatározza a szervezet céljait, működési elveit és a tagsággal kapcsolatos rendelkezéseit. Az Alapszabályunk szerint a szövetség fő feladata az egészséges talajok megőrzése, a talajminőség javítása és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok előremozdítása. Részletesen rögzítjük a szervezet célkitűzéseit, a tagsággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint a vezetőség kinevezésének és működésének részleteit. Az Alapszabályunkat rendszeresen felülvizsgáljuk és frissítjük, hogy biztosítsuk a szövetség hatékony működését és a tagság érdekeinek védelmét. Az Alapszabályunk betartása alapvető fontosságú a szövetség tevékenységeinek átláthatósága és a tagok közötti együttműködés szempontjából.
Küldetés
Küldetésünknek tekintjük összefogni mindazon piaci és szakmai szereplőket akik közvetve vagy közvetlenül érintettek a talaj állapotának javításában. A tagság segítségével edukálni a társadalmat, azon belül is az agrárium résztvevőit a fenntartható talajhasználatról. A Szövetség feladatának tekinti a hazai szakmai és kormányzati szervezetekkel együttműködve olyan támogatási rendszer kidolgozását, ami elősegíti a talajjavítás ügyét és hosszú távon fenntartható gazdálkodást eredményez.
Talajvédelem 10 parancsolata
(Dr. Stefanovits Pál)
1. Ne foglalj el a természettől több és jobb földet, mint ami okvetlenül szükséges!
2. Ne engedd, hogy a víz elrabolja a talajt a gondjaidra bízott területről!
3. Ne engedd, hogy a szél elhordja a földet!
4. Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsd a talajt!
5. Csak annyi trágyát vigyél a talajba, amit a növény kíván!
6. Csak jó vízzel öntözz, anélkül, hogy vízfelesleget okoznál!
7. Ne keverj a talajba olyan anyagot, ami nem bomlik el benne, hacsak nem javítási céllal teszed!
8. Ne vigyél a termőföldre mérgező anyagot, ami tönkreteszi a talaj élővilágát!
9. A talaj termékenységét őrizd meg, és ha lehet, növeld!
10. Ne feledd, hogy a talajon nem csak állsz, hanem élsz is.

Fehér Péter
Elnök
feher.peter@talajjavitoszovetseg.hu
Jáger János
Elnök
jager.janos@talajjavitoszovetseg.hu
Jáger Balázs
Elnök
jager.balazs@talajjavitoszovetseg.hu
Rendezvények

Innovációs Konferencia

2023/07/21

Üzleti Vezetők Fóruma

2023/05/28

Digitalizációs Konferencia

2023/11/20
TAGJAINK
8640 Fonyód, József A. utca 54.
https://korfold.hu/
7724, Feked, Fő utca 37
https://geokalk.hu/
“Ne feledd, a talajon nem csak állsz, hanem élsz is!”
Dr. Stefanovits Pál
© 2023, Minden jog fenntartva. A weboldalt készítette az ABHolding
crossmenu